Online: 3  |   Today: 162  |   Total: 740073
en  en
Home  >  Contact
Contact

本社住所:  

202室号, 57号ビル, 57 号、Lê Thị Hồng Gấm通り, Nguyễn Thái Bình1区、ホーチミン市

電話: 08.35054224    Map >>

 

工業団地における支店:

38, K1, NE8通り, Mỹ Phước 3工業団地, Bến Cát, Bình Dương

電話: 0650.3510.886  Map >>